fbpx
top

MDG foreslår viktig rettssikkerhetsgaranti

Miljøpartiet de Grønne (MDG) foreslår å innføre en grense for hvor lang tid det kan gå før det må gjøres en oppdatert vurdering før en eventuell tvangsutsendelse av asylsøkere med avslag. Forslaget vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet. 

Forslaget ble presentert for Stortinget denne uka og innledes slik: «Forslagsstiller mener det er behov for å sette en «utløpsdato» på asylavslag, og en grense for hvor lang tid det kan gå før det må gjøres en oppdatert vurdering før en eventuell tvangsutsendelse. Utlendingsforskriften krever i dag en slik ny vurdering etter ett år for utlendinger som utvises på grunn av brudd på straffeloven eller utlendingsloven, mens denne rettssikkerheten ikke gjelder for eksempel lengeværende barn.»

NOAS støtter MDGs forslag. Med dagens regelverk kan mennesker bli sendt ut av landet, selv om de oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse. Det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem.

Særlig alvorlig er det hvis personer sendes ut til forfølgelse fordi utsendelsesvedtaket bygger på utdaterte vurderinger. Det kan skje, for eksempel fordi personen har kommet i myndighetenes søkelys på grunn av politisk aktivitet for ulovlig opposisjon, eller fordi situasjonen i hjemlandet er endret. For å hindre alvorlige menneskerettighetsbrudd, må norske myndigheter innføre en regel som sikrer at sakene gjennomgås på nytt hvis det har gått lang tid siden forrige vurdering.

Også barn som kvalifiserer for oppholdstillatelse på grunn av sterk tilknytning til Norge, risikerer å bli sendt ut av landet. Norske myndigheter har gitt familiene avslag på asylsøknaden. Barnas tilknytning til Norge er imidlertid et helt annet oppholdsgrunnlag enn beskyttelsesbehovet, men det blir bare vurdert dersom familiene selv sender inn en omgjøringsbegjæring. Vi har dessverre sett flere eksempler på at barn med veldig sterke saker har blitt sendt ut av landet uten å ha fått en oppdatert vurdering. Riktignok ble det nå i mars gitt en instruks til politiet som sørger for at en del av disse familiene får en ny vurdering før de kan sendes ut. Det er imidlertid fortsatt store hull, og barnas rettssikkerhet er ikke godt nok ivaretatt.

Bergens Tidende har omtalt forslaget fra MDG her.

Les representantforslaget fra Rasmus Hansson her.