fbpx
top

Markeringer for barns rettigheter på Stortinget

8. april finner tre viktige markeringer for barn og ungdoms rettigheter sted på Stortinget. Det bes om at ordningen med midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere avskaffes, og at klagemekanismen til barnekonvensjonen ratifiseres.

Karin Andersen fra SV vil den 8. april fremme en interpellasjon på Stortinget til justisminister Anders Anundsen om bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylbarn. I september 2008 introduserte regjeringen et innstrammingstiltak som ble innført i norsk regelverk i 2009. Tiltaket går ut på at enslige mindreårige asylsøkere uten beskyttelsesbehov og som ikke har forsvarlig omsorg i hjemlandet, kan få en midlertidig tillatelse til de fyller 18 år. Dette tiltaket gjelder for ungdom som er mellom 16 og 18 år når det fattes vedtak i asylsaken. I 2013 publiserte Institutt for samfunnsforskning (ISF) en rapport om levekårene i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Undersøkelsen viser at barna opplever å være «i en tvangssituasjon med et usikkert eller uønsket utfall. Situasjonen går ut over helsen og mange utvikler både fysiske og psykiske helseproblemer. Selvskading er ikke uvanlig.» Statsråden er bedt å svare på hvordan de vil følge opp anbefalingene fra ISF sin rapport, og om de vil avvikle ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år.

LNU benytter anledningen til å presentere sine underskrifter mot denne ordningen til Stortingskomiteen. Deres kampanje Endelig 18 – endelig avslag har kjørt siden i fjor. Les mer om kampanjen her.

Samme dag og  sted inviterer Redd Barna til markering for å be om en fortgang i ratifisering av en klagemekanisme til barnekonvensjonen. Denne trår i kraft 14. april, men er ikke blitt ratifisert av Norge. Stortinget må purre på regjeringen, slik at barn i Norge kan få klage når deres rettigheter brytes! Det er appeller og stunts blant annet fra PRESS, URO, Barneombudet og politikere. Invitasjon til arrangementet finner du her.

Engasjer deg:
Signer oppropet De glemte barna
Bli med på markeringen for en klagemekanisme til barnekonvensjonen

Les mer:
NOAS-notat om enslige mindreårige asylsøkere
NOAS’ kommentar til notatet