fbpx
top

Maria Amelie-saken: NOAS foreslår endringer

NOAS mener saken til Maria Amelie har gjort det tydelig hvordan dagens regelverk og praksis innen asylfeltet får urimelige konsekvenser for enkeltmennesker, i strid både med idealer om menneskelighet og sunn fornuft. I et brev til justisministeren foreslår organisasjonen at regjeringen går nærmere inn i fire områder hvor det er behov for lov- og/eller forskriftsendringer for å bedre dagens utlendingspolitikk og – praksis: Opphold på humanitært grunnlag, utvisningsreglene, mulighetene for å søke arbeidstillatelse, og regularisering av oppholdet til papirløse .
Se brevet til justisministeren her.