fbpx
top

Mangel på aktivitetstilbud på Nordbybråten mottak

Mangel på fysisk aktivitet, få fellesarrangementer og én TV delt på 200 beboere. Transittmottaket i Våler har flere ganger fått kritikk fra UDI for dårlig tilbud til beboerne.  Avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS mener dårlige tilbud til beoerne på asylmottak øker konfliktnivået. – Kjedsomhet kan være livsfarlig. Passifisering og kjedsomhet kan ofte være en kilde til agressjon, sier Taraku til Aftenposten.no. – Når tilværelsen ikke har noen mening, øker frustrasjonen og avmaktfølelsen, legger han til. NOAS er kjent med situasjonen på Nordbyråten. Ifølge Taraku har mottaket et rykte på seg blant asylsøkere for å være et sted der det er dårlig stemning.