fbpx
top

Man bør kunne få lov til å hjelpe mennesker i nød

Kirkens Bymisjon starter et boligtilbud for østafrikanere i Oslo. Men har ingen mulighet for å hjelpe papirløse uten boligrettigheter. (…) Kst. generalsekretær i NOAS, Sylo Taraku, liker heller ikke at botilbud skal kriminaliseres. – Vi mener at man bør kunne få lov til å hjelpe mennesker i nød uten å bli straffet for det. Det er ikke et velferdssamfunn verdig. Vi synes det er etisk problematisk å kriminalisere den type medmenneskelighet, sier han. Han mener tilbud som helsetjenester og botilbud har en forebyggende effekt på samfunnsplan. – Fra et samfunnsmessig perspektiv er man heller ikke tjent med å ha en stor gruppe personer som står utenfor. Slike tilbud har en forebyggende effekt med tanke på alle de som sliter med psykiske problemer og som kan utgjøre en fare for samfunnet hvis de ikke får hjelp.

.