fbpx
top

Målet er god landkunnskap

Helsingforskomiteen, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Norsk P.E.N. og Amnesty mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved Landinfo, og finner det nødvendig å advare «mot å tro at det finnes én nøytral og ufeilbarlig instans man kan legge til grunn i utlendingssaker».