fbpx
top

Løren mottak blir ikke nedlagt

NOAS er glad for at Løren Mottak, som først ble varslet nedlagt like oppunder julen, allikevel vil bli opprettholdt som asylmottak frem til høsten 2000. Det var hensynet til de vel 230 beboerne som var avgjørende i arbeidet for å videreføre driften av mottaket, og som medførte at Statsbygg fant en løsning.

NOAS er glad for at Løren Mottak, som først ble varslet nedlagt like oppunder julen, allikevel vil bli opprettholdt som asylmottak frem til høsten 2000. Det var hensynet til de vel 230 beboerne som var avgjørende i arbeidet for å videreføre driften av mottaket, og som medførte at Statsbygg fant en løsning.

Skolebarn

Hvis Løren Mottak hadde blitt nedlagt, ville beboerne ha blitt spredd omkring i Sør-Norge. Dette ville ikke minst ha gått ut over de 32 barna som i høst har gått på Majorstuen skole. Disse ville ha blitt revet ut av sitt miljø og ville slik igjen ha blitt frarøvet en viktig del av sin trygghet.

Julestrid

Det har foregått en heftig møtevirksomhet mellom norske asylmyndigheter, driftsoperatøren Norsk Folkehjelp, Statsbygg og NOAS de siste dagene før julehøytiden. NOAS er svært glad for at resultatet av disse samtalene ble at Statsbygg gikk inn og tok ansvaret.

Beboerne kan dermed feire julehøytiden og Ramadan uten det kaoset og den uroen en plutselig flytteprosess ville ha medført.