fbpx
top

Lite offentlig diskriminering av asylsøkere

NOAS har i dag offentliggjort en rapport om asylsøkernes opplevelser av diskriminering i møtet med offentlige institusjoner i Norge. – De asylsøkerne vi intervjuet opplever i svært liten grad å bli utsatt for etnisk diskriminering fra offentlige myndigheter, uttaler Sylo Taraku, avdelingsleder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Våre undersøkelser tyder imidlertid på at asylsøkere møter problemer som kan sies å ligge i grenseland mellom etnisk diskriminering og saklig forskjellsbehandling, sier han. NOAS anbefaler en rekke tiltak både for å synliggjøre diskrimineringsvernet og systematisk registrere klager. – Vi håper rapporten kan gi nyttig informasjon til myndigheter, spesielt i forbindelse med regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot diskriminering, sier Sylo Taraku i NOAS.

NOAS har i dag offentliggjort en rapport om asylsøkernes opplevelser av diskriminering i møtet med offentlige institusjoner i Norge.
 
– De asylsøkerne vi intervjuet opplever i svært liten grad å bli utsatt for etnisk diskriminering fra offentlige myndigheter, uttaler Sylo Taraku, avdelingsleder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Våre undersøkelser tyder imidlertid på at asylsøkere møter problemer som kan sies å ligge i grenseland mellom etnisk diskriminering og saklig forskjellsbehandling, sier han.
 
NOAS anbefaler en rekke tiltak både for å synliggjøre diskrimineringsvernet og systematisk registrere klager. – Uten en systematisk registrering av klager kan vi aldri få vite hvor utbredt offentlig diskriminering er. En slik oversikt er nødvendig også for å iverksette nødvendige forebyggende tiltak, sier Sylo Taraku i NOAS.
 
Undersøkelsen omfatter intervjuer med asylsøkere, mottaksansatte, utlendingsmyndigheter og andre relevante instanser.
 
Rapporten er finansiert av Justisdepartementet som et ledd i regjeringens ønske om kartlegging av omfanget av diskriminering i det offentlige, herunder hvordan strukturell diskriminering kan arte seg.
 
– Vi håper rapporten kan gi nyttig informasjon til myndigheter, spesielt i forbindelse med regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot diskriminering, sier Sylo Taraku i NOAS.
 

For mer informasjon, kontakt avdelingsleder Sylo Taraku på tlf: 22 36 56 60, mobil: 97180176 eller e-post: sylo.taraku@noas.org