fbpx
top

Listhaug og Stortinget må rydde opp i lovbrudd

Asylsøkere som kom til Norge over Storskog har blitt utsatt for lovbrudd. Nå må Listhaug og Stortinget rydde opp. Signalpolitikk kan ikke gå foran norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser.

NOAS informerte Sivilombudsmannen om lovbrudd

Etter initiativ fra NOAS, har Sivilombudsmannen vurdert at Politiets utlendingsenhet (PU) brøt forvaltningsloven da de unnlot å underrette avvisningsvedtak og informere om klageadgang til asylsøkere som kom over Storskog og ble nektet å få sin asylsak behandlet i Norge.

PUs trenering kom i stor grad som en reaksjon mot det politiet opplevde som meningsløse stortingsvedtak og regjeringsinstrukser, så lenge det var umulig å returnere asylsøkerne til Russland. Gang etter gang tok PU dette opp med Justis- og beredskapsdepartementet. Men statsråd Sylvi Listhaug ville ikke forholde seg til realiteter. Først etter ett år måtte hun bøye av og UDI fikk realitetsbehandle de fleste søknadene. Da hadde syriske flyktninger tapt ett år av sitt liv på vent i Norge eller på ny flukt i Europa.

Brudd på Flyktningkonvensjonen fortsetter

Mens Norge fortsetter å bruke millioner av EØS-kroner på å bidra til å sikre at asylsøkere som kommer til Schengens yttergrense i Hellas får asylsøknad behandlet, ble Ap, Sp, Høyre og FrP i Stortinget 7. desember i fjor enige om at den norske «signalpolitikken» skal videreføres i strid med FNs flyktningkonvensjon. Asylsøkere som kommer til Schengens yttergrense på Storskog skal fortsatt avvises på grensen og politiet skal fortsatt underrette, dersom de ikke har et Schengen-visum.

NOAS ber Listhaug og Stortinget følge sivilombudsmannens eksempel og forholde seg til folkerett og realiteter, mer enn signaler i asyl- og flyktningpolitikken.

 

Les Sivilombudsmannens uttalelse om politiets lovbrudd her
Les omtale av saken i Dagbladet her
Les NOAS kommentarer om hasteinnstramningene og brudd på Flyktningkonvensjonen her