fbpx
top

Listhaug misbruker barnekonvensjonen

NOAS mener at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug misbruker FNs barnekonvensjon for å argumentere for midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.

Listhaug bruker artikkel 3 i barnekonvensjonen om barnets beste til å argumentere for at enslige mindreårige asylsøkere bør få midlertidig oppholdstillatelse. Dette er feil bruk av barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen forplikter Norge til å sikre rettighetene til barn som befinner seg under norsk jurisdiksjon. Listhaug skal derfor først og fremst konsentrere seg om enslige mindreårige som befinner seg i Norge. Midlertidige tillatelser til enslige barn på flukt er ikke til barns beste, det er tvert imot svært skadelig.
 
Her kan du lese NOAS’ innlegg i Dagsavisen 25. april 2016 om Listhaugs misbruk av barnekonvensjonen.