fbpx
top

Listhaug må åpne for alternativer til fengsling av barn

Statsråd Sylvi Listhaug har retorisk framholdt at alternativet til å fengsle barn, er å la foreldre uten oppholdstillatelse «stikke av». Dette er ikke riktig. Det finnes mange alternativer til fengsling av barn. Men regjeringen har så langt ikke vært villig til å utprøve ulike alternativer.

International Detention Coalition (IDC) har identifisert over 250 alternativer til fengsling i 60 ulike land. Ifølge Listhaugs debattinnlegg i Aftenposten 9. september er den norske praksisen med fengsling av barn både «faglig forankret, lovlig og forsvarlig». Statsråden velger å se bort fra at dagens praksis er sterkt kritisert og at departementet nå arbeider med en forbedring av lovverket. NOAS, Redd Barna og Amnesty presenterer i en kronikk i Dagsavisen fem tiltak mot fengsling av barn.

Flere aviser har på lederplass tatt avstand fra dagens norske praksis med fengsling av barn:
Aftenposten
Dagsavisen
Stavanger Aftenblad