fbpx
top

Libya: Europeiske organisasjoner appellerer

De dramatiske hendelsene i Libya og den store flyktningstrømmen har skapt en svært vanskelig situasjon ved grensene til nabolandene. Paraplyorganisasjonen for europeiske asyl- og flyktningorganisasjoner ECRE (European Council on Exiles and Refugees), der NOAS er medlem, appellerer nå til europeiske regjeringer om å gjøre det de kan for å bistå og sørge for disse flyktningenes trygghet. Se appellen fra ECRE her.