fbpx
top

Liberal integrering

Den norske debatten om integrering preges av de dominerende motpolenes felles hang til å betrakte innvandrerne som en enhetlig gruppe. For å skape et mer tolerant diskusjonsklima, og dermed større grad av tillit og trygghet, er det viktig at også mer moderate og liberale aktører kommer på banen. Diskusjonen om integrering og delaktighet er for viktig til å overlates til aktører som driver med skyttergravsdebatt og stadig understreker skillene mellom ”oss” og ”dem”.

.