fbpx
top

Å leve sammen i ulikhet: Konferanse 21. november om multikulturalismens utfordringer

22. juli 2011 tvinger oss til å gjøre viktige valg om hvordan vi skal leve sammen i flerkulturelle samfunn i det 21. århundre. Til å hjelpe oss i denne debatten har NOAS, Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité tatt tak i Europarådets høynivårapport Living together: Combining diversity and freedom in 21st-Century Europe.  På konferansen på Litteraturhuset 21. november vil Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland presentere hovedelementene fra rapporten.

22. juli 2011 tvinger oss til å gjøre viktige valg om hvordan vi skal leve sammen i flerkulturelle samfunn i det 21. århundre.  Til å hjelpe oss i denne debatten har NOAS, Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité tatt tak i Europarådets høynivårapport Living together: Combining diversity and freedom in 21st-Century Europe.  På konferansen vil Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland presentere hovedelementene fra rapporten.

Panelet bak rapporten ble ledet av Joschka Fischer, tidligere tysk utenriksminister, og hadde medlemmer som Emma Bonino, Timothy Garton Ash, den russiske ombudsmannen Vladimir Lukin og Javier Solana.  Rapporten peker på hvordan diskriminering og intoleranse får økt oppslutning i Europa og gir viktige og konkrete innspill til hvordan politiske ledere og det sivile samfunnet kan bidra til å utvikle et flerkulturelt felleskap uten diskriminering med full respekt for menneskerettigheter og med demokratisk medborgerskap fra hele befolkningen. Panelet konkluderer med at det kreves klart politisk lederskap for å snu utviklingen.

Over hele Europa diskuteres økende fremmedfrykt. Hva kan vi lære av andres erfaringer? Vi har invitert eksperter fra Danmark, Russland og Ungarn til å dele erfaringer fra egne hjemland og høre fra dem hvordan de mener vi skal legge grunnlag for et bedre samfunn i forståelse og aksept for ulikhetene. I siste del av konferanse lar vi et panel av norske politiske ledere og aktører fra sivilsamfunnet ta debatten. Kan vi trekke noen konklusjoner?

Tid: 21. November 10:00-15:30
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsalen

Last ned programmet for konferansen her.