fbpx
top

Lengeventede barn blir sviktet av asylforvaltningen

NOAS mener at asylspraksisen i forhold til lengeventede barn har vist seg å være langt strengere enn de politiske intensjonene. Til TV Norge-nyhetene Aktuelt sier seniorrådgiver Sylo Taraku at NOAS er spesielt skuffet over at asylforvaltningen synes å sette innvandringspolitiske hensyn over hensynet til barnets beste.

.