fbpx
top

Det må være en grense for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter i Norge

Er du enig? Signer vårt opprop her.

NOAS krever at regelverket endres for å sikre en grense for hvor lenge et menneske kan leve som ikke-eksisterende uten grunnleggende rettigheter som å kunne arbeide, studere og motta ordinære helsetjenester i Norge.

Staten har et ansvar for å ivareta velferden til alle mennesker som befinner seg i landet vårt uavhengig av bakgrunnen for at de blir værende her. Denne forpliktelsen står enda sterkere i situasjoner der mennesker er fanget i Norge og ikke har mulighet til å returnere til hjemlandet av ulike grunner.

Lengeværende asylsøkere er en sammensatt gruppe, og det er derfor ikke gitt at alle skal få varig opphold. Dette kan likevel ikke stå i veien for å finne gode og verdige løsninger som sørger for at mennesker som befinner seg midt i blant oss behandles i tråd med menneskerettighetene.

Vi kan ikke tillate at menneskeliv går til grunne i Norge!

 


NOAS arbeider for at regjeringen skal

1. Innføre en varig løsning som i større grad beskytter enkeltindivider og sørger for at vi ivaretar våre menneskerettslige forpliktelser.

2. Rydde opp i situasjonen som har oppstått og Innføre en bredere engangsløsning så fort som overhodet mulig der asylsøkere som har vært her i mer enn ti år uavhengig av alder endelig får oppholdstillatelse.

 

 

Hjelp oss til å kunne hjelpe mennesker ut av livet som ikke-eksisterende i Norge

Våre jurister har bistått flere lengeværende asylsøkere som endelig har fått tillatelse om å bli i Norge etter 20 år. Støtt vårt arbeid og bidra til at vi kan hjelpe flere mennesker ut av livet som ikke-eksisterende i Norge.