fbpx
top

Lengeværende barnefamilier – midlertidig forskrift

Kommunaldepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift vedrørende lengeværende barn og barnefamilier med kriterier for behandling av omgjørinsbegjæringer.

Kommunaldepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift vedrørende lengeværende barn og barnefamilier med kriterier for behandling av omgjørinsbegjæringer.
Se Rundskriv – Midlertidig forskrift om barn og barnefamilier.

Man finner ytterligere drøfting i departementets høringsbrev om den midlertidige forskriften. Se Høringsbrev om midlertidig forskrift.