fbpx
top

Lengeværende barn: – Justisdepartementet og UNE må avklare

NOAS mener både Justisminister Grete Faremo og UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes må ta et større ansvar for å sikre at barns beste ivaretas i forhold til andre hensyn. NOAS etterlyser avklaringer og flere virkemidler fra både politikere og forvaltning, samt styrket barnefaglig kompetanse og mer åpenhet i UNE.

NOAS’ brev til Justisminister Grete Faremo, UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes og UDI direktør Frode Forfang kan leses her.

Le også uttalelse fra organisasjonenes rundebordskonferanse om barn på flukt her.