fbpx
top

Lenge å vente

Utlendingsdirektoratets (UDI) direktør Ida Børresen skriver i et innlegg 3. oktober at Aftenposten og Flyktninghjelpen ikke har grunn til å frykte at mer effektiv saksbehandling for arbeidsinnvandrere skal gå på bekostning av forsvarlig behandling av asylsøknader. Vi anerkjenner forskjellene, men skulle samtidig ønske at UDI kunne finne måter å unngå at så mange som tredjedelen av de ca. 5000 asylsøkerne som årlig får sine saker behandlet i direktoratet må vente mer enn et år på et svar.

Utlendingsdirektoratets (UDI) direktør Ida Børresen skriver i et innlegg 3. oktober at Aftenposten og Flyktninghjelpen ikke har grunn til å frykte at mer effektiv saksbehandling for arbeidsinnvandrere skal gå på bekostning av forsvarlig behandling av asylsøknader.

Dette fordi de ikke står i samme kø, at krav til rettssikkerhet og kontroll er høyere i asylsaker. Vi anerkjenner forskjellene, men skulle samtidig ønske at UDI kunne finne måter å unngå at så mange som tredjedelen av de ca. 5000 asylsøkerne som årlig får sine saker behandlet i direktoratet må vente mer enn et år på et svar. To års behandlingstid er ikke uvanlig.

For de ca. 50 prosent som får avslag og klager sin sak inn for Utlendingsnemnda, kommer i snitt et års ventetid i tillegg. Vi håper at de økonomiske og menneskelige kostnader som følger av unødvendig lang ventetid kan være en like motiverende faktor som utålmodige arbeidsgivere er for effektiviteten i utlendingsforvaltningen.

Morten Tjessem, generalsekretær NOAS