fbpx
top

Legens rolle ved tvangsutsending av asylsøkere

– Leger skal ikke bistå politiet ved uttransportering av asylsøkere, men dette er ikke til hinder for at en lege kan gi en medisinsk vurdering av transportdyktighet. Legen kan være til stede dersom vedkommende asylsøker selv har bedt legen om å være til stede.