fbpx
top

Ledig vikariat som rådgiver i NOAS’ førstelinje

Norsk organisasjon for asylsøkere spiller en viktig rolle i hvordan Norge møter asylsøkere. Vil du være med å sørge for at asylsøkere som henvender seg til NOAS får den hjelpa de trenger? 

NOAS er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet, og er den eneste organisasjonen i Norge med asyl som spesialfelt. Vi har daglig dialog med asylsøkere og unik innsikt i deres situasjon. NOAS gir konkret veiledning, bistand til og realitetsorientering av den enkelte asylsøker gjennom hele asylprosessen. Vi samarbeider nært med politikere og myndigheter, sprer kunnskap om asylsøkeres situasjon og bidrar til å forbedre asylpolitikk og regelverk.

NOAS’ sekretariat befinner seg i Torggata, Oslo sentrum. Her er organisasjonens førstelinje som håndterer alle henvendelser som kommer inn til NOAS gjennom oppmøte, telefon og epost. I tillegg er førstelinja ansvarlig for å gjøre alle enkeltsaker klare til behandling for saksbehandlerne.

Det er nå et ledig vikariat som rådgiver i NOAS’ førstelinje fra 28. mars og ut 2016, med mulighet for forlengelse. Vi søker en person med kjennskap til asylfeltet og et ønske om å bidra til at asylsøkere som henvender seg til NOAS blir godt ivaretatt og får den hjelpa de har behov for.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

  • Sørge for at alle som henvender seg til NOAS’ førstelinje blir ivaretatt på en profesjonell og imøtekommende måte
  • Klargjøre innkomne enkeltsaker til NOAS’ rettshjelpsarbeid
  • Realitetsorienterende veiledningssamtaler med asylsøkere
  • Delvis ansvar for opplæring og oppfølging av praktikanter og frivillige
  • Utarbeide NOAS’ statistikk

Du blir en del av et dedikert og kunnskapsrikt team i NOAS, med stort engasjement for jobben vi gjør. Mye av arbeidet vil være selvstendig, men du vil jobbe tett med gode kolleger som bidrar med innsikt og ideer.

Du må ha god faglig kjennskap til asylfeltet, og raskt kunne tilegne deg ny kunnskap og holde deg oppdatert.

Vi søker deg som har gode relasjonsbyggende evner, som er ryddig og som jobber strukturert og målrettet.  Du vil få varierte oppgaver, og må trives med å ha mange baller i lufta samtidig.

Det er viktig at du snakker og skriver flytende norsk og engelsk, men det er en stor fordel med ytterligere språkkunnskaper. Du må også være komfortabel med og effektiv i bruk av data som arbeidsverktøy.

Spørsmål om stillingen kan rettes til ansvarlig for NOAS’ førstelinje, Kaija Skaare Lier på epost: ksl@noas.org eller telefon: 414 48 554.

Send søknad og CV til Kaija Skaare Lier innen fredag 11. mars 2016.