fbpx
top

Lavrov, Brende og Listhaug skaper ytterligere usikkerhet for asylsøkere

Det er fortsatt uklarhet om hvem som kan returneres til Russland, og hvem norske myndigheter har ansvar for å realitetsbehandle. NOAS krever at regjeringen tar grep.

 Fortsatt uklart

På den årlige pressekonferansen i dag sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at Russland ikke vil ta imot personer som har fått visum på falske premisser. Brende uttaler at det fortsatt er enighet om at de med multivisum og opphold i Russland fortsatt skal returneres. Dette skal ifølge Brende omfatte 700 asylsøkere.

NOAS er kjent med at det er flere av de 700 har multivisum som er anskaffet på ulovlig måte. Dermed er det fortsatt uklart om alle med multivisum skal returneres til Russland. Samtidig uttaler Listhaug i media at hun ønsker at alle som kom over Storskog skal returneres. Dette skaper frykt og uro blant alle asylsøkere som har kommet via Russland. Det er behov for en oppklaring.

Fortvilte asylsøkere

NOAS får mange henvendelser fra fortvilte asylsøkere som er helt uvitende om hva som vil skje med deres saker. Denne frykten skaper en uutholdelig tilværelse, som allerede har vart i mange måneder. De må nå få avklart sin status.

Vi er sterkt bekymret for at de som kun har benyttet Russland som transittland, og som enten har anskaffet visum på falske premisser eller kjøpt visum av menneskesmuglere, ikke vil få en forsvarlig behandling om de returneres til Russland.

NOAS mener at norske myndigheter nå må ta grep

Vi anbefaler at:

  1. De som ikke faller inn under den persongruppen som russiske og norske myndigheter er enige om skal returneres til Russland, det vil si ca. 4800 asylsøkere, må få realitetsbehandlet sine asylsøknader i Norge. Hvis det blant denne gruppen finnes åpenbare grunnløse asylsøknader, kan de behandles raskt og effektivt i 48-timers prosedyren. Man vil da unngå at de belaster asylsystemet mer enn nødvendig. De som har reelle asylanførsler, må få en behandling på lik linje med øvrige asylsøkere som har krysset grensene andre steder i landet.
  2. Persongruppen som ikke omfattes av enigheten mellom russiske og norske myndigheter, må få klar beskjed fra UDI om at deres søknader skal realitetsbehandles i Norge, slik at de ikke går i unødig frykt for å bli returnert til Russland.
  3. UDI må gjennomgå sakene hvor asylsøkeren har multivisum og forsikre seg om at visumet er anskaffet på korrekt måte og at de har mulighet til videre opphold i Russland, det vil si varig opphold. Hvis visumet er anskaffet på ulovlig måte eller på falske premisser, må asylsøknadene realitetsbehandles i Norge.

Vi gjentar vår anmodning til regjeringen og Stortinget om at ansvarlige politikere må ta grep i den situasjonen vi nå står ovenfor.

For mer informasjon kontakt:

Seniorrådgiver: Jon Ole Martinsen m: 404 93 689 – jom@noas.org

Rådgiver: Cecilia Sognnæs – m. 48 09 52 31 – cecilia.sognnes@noas.org

Kilder:

http://www.nrk.no/urix/lavrov_-vil-ikke-ta-tilbake-flyktninger-fra-norge-1.12769467 (Lavrovs uttalelse til NRK)

http://www.nrk.no/norge/brende_-_-ikke-noe-nytt-i-det-russland-sier-1.12769995 (Brendes uttalelse til NRK)