fbpx
top

Lansering av Rikets tilstand 2019

Hvor mange asylsøkere kommer til Norge og hvem får bli? Får asylsøkere sin grunnleggende rettssikkerhet ivaretatt? NOAS’ årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet lanseres i løpet av våren.

På grunn av koronaviruset må NOAS avlyse arrangementet den 19. mars i forbindelse med lansering av Rikets tilstand på asylfeltet. Men: vi lanserer i løpet av våren, så følg med på Facebook, Instagram og noas.no!

De siste årene har det kommet rekordlavt antall asylsøkere til Norge. Stengte grenser i Europa gjør at færre asylsøkere kommer seg hit, selv om stadig flere mennesker er på flukt i verden. Kraftige innstramninger i asylpolitikk- og praksis utfordrer Norges internasjonale forpliktelser.

– Barnets beste ivaretas ikke godt nok i utvisningssaker
– Statsløse i Norge er rettighetsløse og uten noen stat de kan returnere til, i strid med FN-konvensjoner som Norge er forpliktet av.
– Flyktningfamilier som søker gjenforening i Norge møtes med så mange hindringer at det bryter med våre internasjonale forpliktelser.
– Alvorlige svakheter ved klagesaksbehandlingen svekker asylsøkeres rettssikkerhet.