fbpx
top

Lansering av rapport om aldersvurderinger

NOAS og Redd Barna inviterer til lansering av rapporten «Over eller under 18? Aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere» onsdag 30. mars.

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Tid: Onsdag 30.mars kl. 08.45 – 10.45
Meld deg på her HER.

Rapporten slår fast at norsk aldersvurderingspraksis er i strid med utlendingsloven og FNs retningslinjer. De medisinske aldersundersøkelsene er omstridte og tillegges stor vekt når alder fastsettes.

Enslige mindreårige asylsøkere er barn som kommer til Norge uten voksne omsorgspersoner. Barn som flykter alene har særlige rettigheter ifølge blant annet FNs barnekonvensjon, som er en del av norsk lov. For at barns rettigheter skal realiseres, må norske myndigheter vite om en asylsøker er over eller under 18 år. Å gi tilstrekkelig beskyttelse og omsorg til enslige mindreårige i tråd med barns rettigheter, innebærer blant annet at voksne asylsøkere ikke skal bo i mottak sammen med enslige barn. 

Rapporten går kritisk gjennom manglende helhetlige aldersvurderinger i dagens asylpraksis. Gjennom konkrete anbefalinger viser rapporten hvordan det er mulig å øke kvaliteten på norske myndigheters aldersvurderinger og sikre rettssikkerheten og omsorgen til barn som flykter alene.

Rådgiver i NOAS Mona Reigstad Dabour har utarbeidet rapporten og presenterer hovedfunn. Rapporten blir kommentert av barneombud Anne Lindboe, barne- og ungdomspsykiater Aina B. Vaage og leder i barnefaglig enhet i UDI, Bente Aavik Skarprud. Det vil også bli tid til spørsmål fra salen.

Rapporten er finansiert av ExtraStiftelsen.

Program onsdag 30. mars 2016:
08.45-09.00: Croissant og kaffe
09.00-09.05: Åpning ved Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram
09.05-09.35: Hovedfunn fra rapporten ved Mona Reigstad Dabour, rådgiver i NOAS
09.35-09.50: Kommentar fra Anne Lindboe, barneombud
09.50-10.05: Kommentar fra Aina Basilier Vaage, barne- og ungdomspsykiater
10.05-10.20: Kommentar fra Bente Aavik Skarprud, leder i Barnefaglig enhet i UDI
10.20-10.45: Diskusjon og spørsmål fra salen

Lanseringen finner sted i Amalie Skram på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29. Vel møtt!