fbpx
top

Lansering av NOAS’ rapport om kristne konvertitter fra Iran

Velkommen til lansering av NOAS’ nye rapport «Tro, håp og forfølgelse – NOAS’ rapport om kristne konvertitter fra Iran» på litteraturhuset torsdag 19.juni 2014, klokken 14.00-16.00.

NOAS har gjennomgått utlendingsforvaltningens praksis i saker hvor iranske kristne konvertitter søker beskyttelse i Norge. Vi har vurdert norsk praksis opp mot Norges internasjonale forpliktelser, UNHCRs anbefalinger og tilgjengelig landinformasjon om situasjonen for kristne konvertitter i Iran.

NOAS frykter at konvertitter med et reelt beskyttelsesbehov blir returnert til forfølgelse i Iran. I rapporten kritiserer NOAS UNEs praksis på flere punkter.

Tid: Torsdag 19. juni kl 14-16
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Nedjma

Program:

  • NOAS ved Jon Ole Martinsen presenterer rapporten «Tro, håp og forfølgelse»
  • Biskop Stein Reinertsen om retten til trosutøvelse og hans erfaring med iranske kristne konvertitters møte med norsk utlendingsforvaltning.
  • Geir Bekkevold, Stortingsrepresentant for KrF kommenterer rapporten.

Rapporten blir delt ut på seminaret og vil også bli lagt ut på www.noas.org fra samme dato.

Påmelding skjer til Ragnhild Lerø, ral@noas.org; innen 17.juni.

Vel møtt!