fbpx
top

Lansering av konvertittrapport

NOAS, Mellomkirkelig råd, Bispemøtet, Stefanusalliansen og Norges Kristne Råd har i samarbeid utarbeidet en ny rapport om iranske kristne konvertitter fra Iran. I samarbeid med Wiersholm inviteres det til frokostseminar med lansering av Tro, håp og forfølgelse II tirsdag 26 september.

Sender Norge iranske konvertitter tilbake til valget mellom forfølgelse eller taushet?
Følger Norge våre internasjonale forpliktelser ovenfor konvertitter som søker beskyttelse?
Hvordan behandler norske domstoler spørsmålet om beskyttelse for iranske konvertitter?
Hvordan er situasjonen for kristne konvertitter i Iran?

Rapporten tar for seg

 • Internasjonalt lovverk og Norges forpliktelser
 • Trosutøvelse
 • Situasjonen i Iran – Landinformasjon
 • Praksis i Norge og internasjonalt
 • Kommentarer til praksis og anbefalinger

 

I samarbeid med Wiersholm inviteres dere til frokostseminar hvor rapporten presenteres med følgende program:

08:30-08:50 Frokost

08:50 Velkommen – innledning av biskop Preses  Helga Haugland Byfuglien 

09:00 Presentasjonen av rapporten, ved seniorrådgiver i NOAS Jon Ole Martinsen og Tor B Jørgensen fra Bispemøtet

09:25 Kommentarer til rapporten

 • Olivia Mocanasu, legal officer, UNHCR RRNE (kontoret for FNs høykommissær for flyktninger Regional Representation for Northern Europe)
 • Hans Morten Haugen, professor, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag på VID vitenskapelige høgskole
 • Bjørn Lyster, Kommunikasjonsdirektør i UNE  

10:00 Panelsamtale om situasjonen i Iran og praksis i Norge med spørsmål og kommentarer fra salen

 • Hans Morten Haugen, professor, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag på VID
 • Advokatfirmaet Wiersholm
 • Olivia Mocanasu, legal officer, UNHCR RRNE (kontoret for FNs høykommissær for flyktninger Regional Representation for Northern Europe)
 • Bjørn Lyster, Kommunikasjonsdirektør i UNE
 • Knut Arild Hareide, partileder i KrF 
 • Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS (Norsk Organsasjon for Asylsøkere)
 • Tor B Jørgensen, Bispemøtet

11:00 seminaret avsluttes

 

Sted: Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 1, Oslo, 6. etg.
Tid: Tirsdag 26. september klokken 08:30-11:00
Påmelding:  innen fredag 22.09.17 til ral@noas.org