fbpx
top

Kynisk ventepolitikk

Statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet fronter en politikk hvor alt settes inn på å øke returtallene, mens flyktninger fra Syria og Eritrea settes på vent i mellom fem og ni måneder, før deres sak tas til behandling. Slik skapes usikkerhet om asylsøkeres framtid i Norge og flyktninger søker seg til andre land i Europa. 

NOAS har siden i fjor sommer tatt opp regjeringens ensidige satsing på returer på bekostning av saksbehandlingskapasitet for asylsøkere med beskyttelsesbehov og varslede tiltak for økt rettssikkerhet i asylprosessen. Generalsekretær Ann-Magrit Austenå mener det er bevisst kynisme, når regjeringen siden sommeren 2014 har satt på vent alle de store asylsøkergruppene, hvor andelen som vil innvilges opphold er svært høy. Dette gjelder syrere og statsløse palestinere fra Syria, eritreere, sudanere og somaliere.

– Regjeringen skaper bevisst usikkerhet om forfulgte menneskers framtid og trygghet i Norge. Det er bra at sakene avgjøres raskt for dem som ikke har grunnlag for opphold. Men det er urimelig å prioritere ressursene så skeivt at de største gruppene av asylsøkere passivt må vente i over et halvt år på å komme i gang med saksbehandling. Det bryter mennesker ned og er dårlig samfunnsøkonomi. I stedet for at søkere med opplagt beskyttelsesbehov kunne fått midlertidig arbeidstillatelse, rask avklaring av sin situasjon og dermed raskere integrering og selvstendighet i Norge, henvises de til fullstendig passivitet som klienter på statens regning, sier Austenå

Les mer om hvordan norsk ventepolitikk bidrar til at Norge får færre asylsøkere, mens langt flere flykter til Europa, her og her.

Her er UDIs statistikk:

Asylsøknader 2014.

Asylvedtak 2014.