fbpx
top

Kutter støtte til NOAS’ rettshjelp

Regjeringen kutter støtte til NOAS’ gratis rettshjelpsarbeid også i 2015. Samtidig blir NOAS kontaktet av flere hundre familier, som ber om bistand for å få prøvet sakene til lengeværende barn etter nye regler.

Regjeringen varslet i asylavtalen med KrF og Venstre at det vil komme nye regler for lengeværende barn. Reglene skal i større grad vektlegge hensynet til hva som er til beste for barna, og barnas tilknytning til Norge. Tidligere år har NOAS fått 200.000 kroner i årlig støtte fra en pott for særskilte rettshjelpstiltak. Ut fra erfaring visste vi at regelendringer for lengeværende barn ville medføre at mange barnefamilier kontaktet NOAS for å få bistand i sakene sine. NOAS søkte derfor Justisdepartementet i januar i år om en million ekstra i 2014, til sammen kr. 1,2 millioner kroner.

Normalt får organisasjonene som søker på disse rettshjelpsmidlene svar fra Justisdepartementet i månedsskiftet april-mai. Først i slutten av juni fikk NOAS beskjed om at søknaden om støtte til vårt gratis rettshjelpsarbeid var avslått. NOAS sendte en begrunnet klage til departementet 2. juli, hvor vi viste til at NOAS fyller kriteriene om «kostnadseffektive rettshjelpstilbud til særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.»

Etter purring fikk NOAS 30. september beskjed om at klagen fortsatt er til behandling. Ei drøy uke seinere legger justisministeren fram budsjettforslaget for 2015. Her videreføres og øremerkes støtten kun til de særskilte rettshjelpstiltak som ble innvilget støtte i 2014. Det betyr at NOAS ikke får noe støtte i regjeringens forslag til budsjett for 2015.

NOAS reagerer på at statsminister Erna Solberg garanterer at barnas beste skal vektlegges i større grad og at det skal sikres løsning for asylbarn som har vært lenge i Norge, samtidig som regjeringen avslår å bruke ressurser for å sikre at barnas rettigheter faktisk blir ivaretatt. Regjeringen avviser å stoppe utsendelsene av barn som kan kvalifisere for opphold etter de nye forskriftbestemmelsene om lengeværende barn – en forskrift som regjeringen nå skal sluttforhandle med KrF og Venstre. Utlendingsnemnda får heller ikke pålegg om eller ekstra ressurser til å gjennomgå saker på eget initiativ i de tilfellene hvor opphold etter nye regler er aktuelt. Til tross for at reglene blir kompliserte, setter ikke regjeringen av midler til informasjon, veiledning og rettshjelp til de aktuelle familiene i budsjettet for 2015. Regjeringen avslår i tillegg å bidra til NOAS’ gratis rettshjelps- og veiledningsarbeid overfor denne gruppen, som ikke har tilgang til andre fri-rettshjelpstiltak.

Les mer om NOAS’ rettshjelpsdugnad for lengeværende barn her.