fbpx
top

Kutt i returstøtten fra i IOM fra 1. september – hva betyr det for deg?

UDI informerer per brev og på plakater om endringer i returstøtten for dem som søker assistert retur med IOM. NOAS har mottatt mange henvendelser fra asylsøkere som lurer på hva denne informasjonen betyr for dem.

Fra 1. september blir det gitt mindre støtte til alle som søker om assistert retur med IOM.

Ingen endring i dato for utreiseplikt

Alle som har endelig avslag på søknad om asyl, og ikke har fått oppholdstillatelse av en annen grunn, har plikt til å forlate Norge før utreisefristen går ut. Velger du å bli i Norge uten lovlig opphold, risikerer du når som helst å bli uttransportert av Politiets Utlendingsenhet (PU). Det er de samme reglene som gjelder for dette, både før og etter 1. september.

Åtte provinser i Irak har fortsatt suspendert utreiseplikt etter 1. september

Kommer du fra provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-Din i Irak er utreiseplikten suspendert. Det betyr at personer fra disse provinsene i Irak kan oppholde seg lovlig i Norge så lenge utreiseplikten er suspendert. Er du fra en av disse åtte provinsene i Irak, kan du bli i lovlig i Norge inntil videre. Du er ikke nødt til å reise til Irak nå.

Hvis du har endelig avslag på din søknad om asyl i Norge og du vil dra tilbake til hjemlandet, kan du søke IOM om assistert retur og få hjelp til å organisere reisen hjem.

Mer i økonomisk støtte, dersom du søker assistert retur før 1. september

Det som er nytt, er at det blir gitt mindre pengestøtte til alle som søker assistert retur etter 1. september.

Dersom du vurderer å søke assistert retur, lønner det seg å søke før 1. september. Søker du assistert retur før 1. september, får du mer pengestøtte enn om du venter til etter 1. september.

Se på UDI sine hjemmesider for mer detaljert informasjon for deg og din situasjon.