fbpx
top

Kunnskapsløse Dagbladet

Vedtak i UNEs enkeltsaker fattes av selvstendige beslutningtakere – nemndledere og nemndmedlemmer – som verken kan instrueres av statsråden eller UNEs direktør.