fbpx
top

Kritiserer behandlingen av tsjetsjenske asylsaker

 Flere norske menneskerettighetsorganisasjoner og asyladvokater reagerer på at Utlendingsdirektoratet (UDI) returnerer tsjetsjenske asylsøkere til Russland. I et brev til norske utlendingsmyndigheter kritiserer de dagens praksis, som er i strid med FNs høykommissær for flyktningers (UNHCRs) anbefalinger. Både Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation og asyladvokatene Halvor Frihagen og Brynjulf Risnæs står bak brevet som i dag ble sendt til norske myndigheter. De ber norske myndigheter om å endre sine generelle retningslinjer for asylpraksis i Tsjetsjenia-sakene med umiddelbar virkning. I brevet og de vedlagte notatene argumenteres det med at UDIs praksisendring bygger på feilaktige premisser – både rettslige og faktiske.