fbpx
top

Kritikkverdige forhold ved Nordbybråten asylmottak

En hemmelig rapport hevder at bråk ved asylmottaket i Våler er en direkte konsekvens av hvordan mottaket ledes. Bare en knapp måned før det smalt, besøkte UDI mottaket. Tilsynet viste at forholdene for de kvinnelige beboerne var kritikkverdige.- Det er ikke godt nok at de kvinnene som sier at de føler seg truet, er de eneste som blir hørt, slik situasjonen er i dag, fastslår UDI i rapporten, som er datert 26. juni 2008. – Dette er helt uakseptabelt. Kvinner på asylmottak er en spesielt sårbar og utsatt gruppe. De er helt avhengig av at mottaket ivaretar deres sikkerhet. Det er Norge menneskerettslig forpliktet til å gjøre, sier Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).