fbpx
top

Kriminelle misbruker systemet

Kriminelle utlendinger som misbruker asylsystemet ødelegger for det store flertallet av lovlydige asylsøkere som har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge.

NOAS mener det er alvorlig at mange utlendinger misbruker asylsystemet til å begå kriminelle handlinger. Det er bekymringsfullt at problemet synes å være økende, slik Aftenposten skriver om i dagens avis. NOAS er positiv til at det reageres mer effektivt mot lovbruddene og at kriminelle utlendinger sendes raskere ut av landet.

NOAS har også selv tatt initiativ til å bekjempe narkokriminalitet ved mottakene. NOAS er til stede på Refstad transittmottak og gir informasjon til nyankomne asylsøkere. Vi har registrert problemene knyttet til at kriminelle utlendinger bruker lokalene til oppbevaring og salg av narkotika, og har støttet mottaksledelsen i å kontakte politiet for å rydde opp.

Samtidig er vi opptatt av å få fram at de aller fleste asylsøkere er lovlydige borgere som flykter fra krigssoner og diktaturer. Det store flertallet har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge, og de fleste av dem får positivt svar på asylsøknaden. Avisoppslag av den typen som i dagens Aftenposten kan bidra til å spre et feilaktig bilde av hvem som søker beskyttelse i Norge og hvordan asylsøkere opptrer. Både Aftenposten-journalistene og intervjuobjektene presiserer at de kriminelle utgjør en veldig liten andel av asylsøkerne, og at de aller fleste som søker beskyttelse er fredelige og lovlydige mennesker med gode grunner til å flykte fra hjemlandet. NOAS er likevel bekymret for at dette poenget drukner, og at inntrykket folk sitter igjen med, er at asylsøkere er kriminelle, og at de oppfattes som en trussel.

NOAS er uenig i at innføring av lukka mottak vil være en god løsning på problemene med kriminelle utlendinger som misbruker asylsystemet, slik blant annet Frps Per Sandberg har hevdet. Lukka mottak for alle asylsøkere vil være et menneskerettighetsbrudd – og i tillegg dyrt, uhensiktsmessig og lite målretta. Bare en liten andel av asylsøkerne er kriminelle, og det vil være et konvensjonsbrudd å fengsle alle asylsøkere som et preventivt tiltak. Fengsling vil også være svært ressurskrevende. Det vil ikke bare gjelde for de kriminelle utlendingene, som det allerede finnes hjemler for å fengsle, men også alle andre beboere på mottak. I dag er en fjerdedel av beboerne på norske asylmottak personer som har fått positivt svar på asylsøknaden, og som venter på bolig.

Aftenpostens oppslag finnes her: www.aftenposten.no/asylkrim
Per Sandbergs uttalelser finnes her: http://www.nettavisen.no/politikk/article3672102.ece