fbpx
top

Kriminelle misbruker asylsystemet

Kriminelle utlendinger som misbruker asylsystemet ødelegger for det store flertallet av lovlydige asylsøkere som har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge.

NOAS mener det er alvorlig at mange utlendinger misbruker asylsystemet til å begå kriminelle handlinger, og er positiv til at det reageres mer effektivt mot lovbruddene og at kriminelle utlendinger sendes raskere ut av landet. NOAS er tilstede på Refstad transittmottak og gir informasjon til nyankomne asylsøkere. Det har tidligere i år vært flere politirazziaer mot kriminelle utlendinger som misbruker lokalene til oppbevaring og salg av narkotika. NOAS har støttet mottaksledelsen ved Refstad transittmottak i arbeidet med å bekjempe narkokriminalitet ved mottaket. 

Det store flertallet av asylsøkere er lovlydige borgere som flykter fra krigssoner og diktaturer. De har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge, og over 60% av de som i år har fått behandlet søknaden sin, får positivt svar. Oppslag av den typen som på gårsdagens nrk.no – der det står at ‘Asylsøkere som bor i mottak på andre kanter av landet, blir ofte tatt for å selge stoff på gata i Oslo’ kan bidra til å spre et feilaktig bilde av hvem som søker beskyttelse i Norge og hvordan asylsøkere opptrer. De kriminelle utgjør en veldig liten andel av asylsøkerne, og de aller fleste som søker beskyttelse er fredelige og lovlydige mennesker med gode grunner til å flykte fra hjemlandet. NOAS er bekymret for at dette poenget drukner, og at inntrykket folk sitter igjen med, er at asylsøkere er kriminelle, og at de oppfattes som en trussel.

Lukkede mottak med frihetsberøvelse for alle asylsøkere som et preventivt virkemiddel vil være et konvensjonsbrudd. Generell frihetsberøvelse vil også være svært ressurskrevende. Det vil ikke bare gjelde for de kriminelle utlendingene, som det i dag allerede finnes hjemler for å fengsle på Trandum utlendingsinternat, men også alle andre beboere på mottak. I dag er en tredjedel av beboerne på norske asylmottak personer som har fått positivt svar på asylsøknaden, og som venter på bolig.

Les mer:
NOAS i P2 Nyhetsmorgen 11. november 2013, ca 45 min ut i sendingen.
Intervju med NOAS i Aftenposten 4. sep 2013
Eksempel på feilaktig vinkling på nrk.no 12. november 2013