fbpx
top

Kriminelle asylsøkere?

Mandag 5. desember trykket Aftenposten en reportasje med overskriften ”4 av 10 utviste asylsøkere anmeldt” og ”Jakt på kriminelle blir prioritert”. Aftenposten opplyser videre at ”nesten halvparten av asylsøkerne som blir tvangsreturnert fra Norge blir anmeldt for lovbrudd før de forlater norsk jord”.

Mandag 5. desember trykket Aftenposten en reportasje med overskriften ”4 av 10 utviste asylsøkere anmeldt” og ”Jakt på kriminelle blir prioritert”. Aftenposten opplyser videre at ”nesten halvparten av asylsøkerne som blir tvangsreturnert fra Norge blir anmeldt for lovbrudd før de forlater norsk jord”.
Tallene er ifølge avisen hentet fra Politiets Utlendingsenhet (PU). PU har blant annet som oppgave å uttransportere asylsøkere med avslag på asyl som ikke forlater landet frivillig, og utenlandske borgere som er dømt for kriminalitet i Norge. PU har publisert en rapport om anmeldte forhold blant 1366 personer som ble uttransportert første halvår 2005.

I Aftenpostens presentasjon av rapporten er både utlendinger med lovlig opphold i Norge (EØS-borgere, turister m.m.) som har begått alvorlig kriminalitet – og asylsøkere som er anmeldt for brudd på Utlendingsloven (oversittelse av utreisefrist, uriktige opplysninger om reiserute m.m.) – betegnet som ”asylsøkere”. Brudd på Utlendingsloven er også lovbrudd, men neppe av en slik art at nordmenn behøver å løpe i dekning ved synet av en asylsøker.

PUs rapport viser at 36,8 % (184 av 500) av asylsøkerne som er tvangsutsendt er anmeldt for lovbrudd. Dette er en betydelig andel av de tvangsutsendte asylsøkerne (dog ikke mer enn 7 % av alle som søkte asyl i samme periode), og får en umiddelbart til å spørre seg hva de er anmeldt for. Rapporten har en samlet oversikt over hva slags lovbrudd de utsendte er anmeldt for, men ikke hva de 184 asylsøkerne er anmeldt for.

Dette blir omtrent det samme som å lage en felles statistikk over anmeldelser av innsatte i Oslo Kretsfengsel og ansatte i Oslo Politikammer (de er jo naboer). Kanskje de innsatte ville frydet seg over sammenstillingen, men de ansatte ville neppe sett på det som meningsfull statistikk.

Det er et faktum at retten til å søke asyl i noen tilfeller misbrukes av kriminelle som en måte å skaffe seg et midlertidig opphold i Norge. Media synes imidlertid å gripe enhver anledning til å bruke kriminell og asylsøker i samme overskrift. Når denne iveren kombineres med svært manglende presisjon, noe som er regel snarere enn unntak, skapes det ubegrunnede fordommer omkring den trussel asylsøkere utgjør.

Politidirektoratet publiserte i fjor en rapport om asylsøkere og kriminalitet. Den konkluderte med at svært få lovbrudd i Norge er begått av asylsøkere. Det er kanskje ikke til å overraskes over at den rapportens hovedkonklusjon overhodet ikke ble omtalt i den norske dagspressen.

Morten Tjessem, generalsekretær NOAS