fbpx
top

KrF må vise handlekraft

Ungdomspartiet KrFU ber moderpartiet kreve stans av returer av barnefamilier. Det er uakseptabelt hvis lengeværende barn blir sendt ut uten ny vurdering av saken sin. Også et samlet bispemøte krever stans av tvangsreturer av barn som har vært i Norge lenge.

I september ble 107 barn tvangsutsendt fra Norge, mer enn dobbelt så mange som tidligere måneder. NOAS har vært i kontakt med flere av barnefamiliene som nylig er sendt ut, og vet at det i mange tilfeller er snakk om familier med lang oppholdstid i Norge. Flere av barna som har blitt sendt ut har bodd fire-fem år i Norge, og har sterk tilknytning. Mange av dem har ikke fått en oppdatert vurdering av saken, selv om det nå innføres nye regler som skal gi flere lengeværende barn opphold.

Les mer her: https://www.noas.no/utsendelser-av-barnefamilier-mer-enn-doblet/

«Hvis det forekommer utsendinger av lengeværende barn og familier nå, mener vi KrF må kreve stans i de utsendingene», sier lederen i ungdomspartiet KrFU, Emil Andre Erstad, til NRK «vi ber Krf om å være tøffe på dette punktet fordi det er uakseptabelt hvis lengeværende familier og barn blir sendt ut før de får vurdert sin sak på nytt.»

Det er ingen ordninger som sikrer at lengeværende barn får en ny vurdering av saken før en eventuell tvangsretur. Foreldrenes asylsøknad og behov for beskyttelse har tidligere blitt vurdert og avslått. Barnas lange oppholdstid og tilknytning til Norge, som er et selvstendig grunnlag for opphold, blir imidlertid ikke vurdert før familiene sendes ut, med mindre familiene selv sender inn en omgjøringsbegjæring. Lengeværende barnefamilier får verken informasjon om regler, veiledning om hvilken informasjon som er relevant eller nødvendig juridisk bistand.

Også biskopene legger press på regjeringa og samarbeidspartiene. Et samla bispemøte krever stans i tvangsreturer av barn som har vært lenge i Norge.  De stiller som et minstekrav at alle familier med lengeværende barn må få en oppdatert vurdering av saken sin i lys av hensynet til barnets beste. De har sendt appellen sin til regjeringa.

«Vi forventer at myndighetene lytter til apellen vår», sier preses Helga Haugland Byfuglien til NRK.

NOAS er bekymret for de lengeværende barnas rettssikkerhet. Det er helt nødvendig å få stoppet utsendelsespraksisen, og å sikre at alle familier får en oppdatert vurdering av saken sin. Derfor er det veldig viktig at samarbeidspartiene KrF og Venstre nå legger press på regjeringen.

Les mer her:
Om KrFUs krav: http://www.nrk.no/norge/_-no-ma-krf-visa-musklar-1.11988689

Om Bispemøtes appell: http://www.nrk.no/norge/biskopane-refsar-regjeringa-1.11988359