fbpx
top

Krever stopp i uttransportering til Sør-Somalia

Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og NOAS krever nå at justisminister Knut Storberget tar hensyn til klare signaler fra egen forvaltning, og sørger for full stopp i vedtak om tvangsretur av asylsøkere til Sør-Somalia. I et brev til regjeringen gir UDI uttrykk for at de oppfatter situasjonen i Somalias hovedstad Mogadishu som mer alvorlig enn det UNE legger til grunn, og at sivile kan være i fare kun ved å oppholde seg der. De ber derfor justisministeren om en avklaring på hvordan de skal behandle asylsaker fra Sør-Somalia, ettersom UNE har åpnet for uttransportering. Konstituert generalsekretær i NOAS Sylo Taraku sier han forventer at Storberget i sitt svar viser at han lytter til UDIs faglige råd, og sørger for at UNEs sterkt beklagelige vedtak ikke blir gjennomført.

 

I et brev til regjeringen gir UDI uttrykk for at de oppfatter situasjonen i Somalias hovedstad Mogadishu som mer alvorlig enn det UNE legger til grunn, og at sivile kan være i fare kun ved å oppholde seg der. De ber derfor justisministeren om en avklaring på hvordan de skal behandle asylsaker fra Sør-Somalia, ettersom UNE har åpnet for uttransportering.

 

UNEs Stornemnd besluttet i mars i år at den generelle sikkerhetssituasjonen i Mogadishu ikke i seg selv danner grunnlag for flyktningstatus. Avslåtte asylsøkere kan dermed returneres til Sør-Somalia. Dette er i strid med FNs anbefaling fra mai i år.

 

– Blodige kamper pågår for fullt i Mogadishu og deler av Sør-Somalia. Bare i år har over 170 000 somaliere blitt nødt til å flykte på grunn av konfliktene. De som er igjen, har store akutte behov for beskyttelse og humanitær hjelp, men det er lite hjelp å få, sier generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen.

 

Storberget sier at Norge følger FN i de fleste saker. I sakene der FNs råd ikke blir fulgt, står norske myndigheter i fare for å begå grunnleggende brudd på menneskerettigheter.

 

Dersom norske myndigheter mener det de sier om at harmonisering med Europa er viktig, må de ta til seg signaler fra institusjoner som Den Internasjonale Menneskerettighetsdomstolen. 3. juni har domstolen i Strasbourg bedt Nederland om å stoppe utsending av somaliere til Hellas under Dublin-forordningen. Dette fordi det innebærer en risiko for at liv settes i fare dersom Hellas sender personer videre til Sør-Somalia.

 

– Denne avgjørelsen viser tydelig at både returer til Hellas og videre retur til Somalia kan medføre brudd på grunnleggende forpliktelser som Norge har, sier Petter Eide, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

 

Konstituert generalsekretær i NOAS Sylo Taraku sier han forventer at Storberget i sitt svar viser at han lytter til UDIs faglige råd, og sørger for at UNEs sterkt beklagelige vedtak ikke blir gjennomført.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt:


Ingvald Bertelsen, kommunikasjonsrådgiver 97 56 39 41