fbpx
top

Krever opphold for ni papirløse

NOAS er en av fire organisasjoner som deltar i en rettshjelpsaksjon for å prøve sakene til ni papirløse og lengeværende flyktninger på nytt i Utlendingsnemnda. En av flyktningene er eritreiske Rumana Ibrahim. Rådgiver i NOAS Camilla Risan mener Norge har et menneskerettslig ansvar for denne gruppen. – Dette dreier seg om mennesker som er fratatt de mest grunnleggende rettighetene. De har ikke lov til å arbeide og kan derfor ikke forsørge seg selv. De har heller ikke rett på sosialhjelp, sykepenger eller andre stønader fra Nav, og de har bare rett på akutt legehjelp, sier Risan.

NOAS er en av fire organisasjoner som deltar i en rettshjelpsaksjon for å prøve sakene til ni papirløse og lengeværende flyktninger på nytt i Utlendingsnemnda. En av flyktningene er eritreiske Rumana Ibrahim. Rådgiver i NOAS Camilla Risan mener Norge har et menneskerettslig ansvar for denne gruppen. – Dette dreier seg om mennesker som er fratatt de mest grunnleggende rettighetene. De har ikke lov til å arbeide og kan derfor ikke forsørge seg selv. De har heller ikke rett på sosialhjelp, sykepenger eller andre stønader fra Nav, og de har bare rett på akutt legehjelp, sier Risan.


Se reportasjen i Stavanger Aftenblad her.