fbpx
top

Krenkende undersøkelser

Aldersundersøkelsene i asylsaker har i lengre tid vært gjenstand for kritikk. NOAS og andre har etterlyst en mer presis og helhetlig framgangsmåte enn anvendelse av røntgen av håndrot og tannundersøkelse. I et forsøk på å løse dette problemet og sørge for større grad av sikkerhet, har regjeringen signalisert planer om å innføre en klinisk vurdering, der også undersøkelse av kjønnsorganer inngår. Kombinasjonen av etiske innvendinger og at undersøkelsesmåten ikke i særlig grad bidrar til øket sikkerhet, gjør at NOAS mener regjeringen nå bør legge bort disse planene.


Av Sylo Taraku
Konstituert generalsekretær i NOAS


Aldersundersøkelsene i asylsaker har i lengre tid vært gjenstand for kritikk. NOAS og andre har etterlyst en mer presis og helhetlig framgangsmåte enn anvendelse av røntgen av håndrot og tannundersøkelse. I et forsøk på å løse dette problemet og sørge for større grad av sikkerhet, har regjeringen signalisert planer om å innføre en klinisk vurdering, der også undersøkelse av kjønnsorganer inngår.

I vår første vurdering av dette poengterte NOAS at det må være en klar forutsetning at man finner en måte å gjennomføre undersøkelsen på som gjør at den ikke oppleves som krenkende. Siden har det kommet til uttalelser fra både juridisk- og medisinsk-faglig hold, der denne type undersøkelse frarådes.

I en rapport fra Advokatfirmaet Stabell argumenteres det overbevisende for at denne form for undersøkelse vil være et ”klart brudd” på retten til privatliv, jf. den Europeiske Menneskerettskonvensjonens artikkel 8. I tillegg legges det vekt på at metoden kun vil bidra til en mer sikker konklusjon for en sjettedel av de som undersøkes.

Videre har Legeforeningen pekt på det etisk problematiske ved risikoen for at undersøkelsen vil være belastende. Også fra dette hold blir det framholdt at dette er en usikker metode som vil komme i tillegg til to andre usikre metoder.

Kombinasjonen av etiske innvendinger og at undersøkelsesmåten ikke i særlig grad bidrar til øket sikkerhet, gjør at NOAS mener regjeringen nå bør legge bort disse planene.

I denne forbindelse bør man også lytte til FNs barnekomités rapport om Norge fra januar i år, der Norge blir bedt om «å sikre at prosedyrene for aldersbestemmelse gjennomføres på en vitenskapelig, trygg, barne- og kjønns-sensitiv og rettferdig måte, og unngå enhver risiko for at barnets fysiske integritet krenkes» (vår oversettelse).

Asylsøkere blir mer enn noen annen kategori mennesker i Norge utsatt for undersøkelser av forskjellig art. Vi ser verdien og nødvendigheten av mye av dette, men et sted må det rimeligvis trekkes en grense. Vi mener denne er passert hvis ungdom fra andre kulturer skal måtte innlede sitt møte med landet med å vise kjønnsorganene til fremmede personer.