fbpx
top

Krampaktig fra Advokatforeningen

Advokatforeningen, ved Arild Humlen, kritiserer i et oppslag i Dagsavisen 2. september NOAS for at vi har påtatt oss ansvaret for å gi informasjon til asylsøkere første dag etter ankomst til Norge. Humlen er av den oppfatning at vi med dette arbeidet mister vår uavhengighet. Det er vanskelig å se logikken i at advokatene er frie når de informerer asylsøkere, men at NOAS er bundet når vi gjør det samme.

Advokatforeningen, ved Arild Humlen, kritiserer i et oppslag i Dagsavisen 2. september NOAS for at vi har påtatt oss ansvaret for å gi informasjon til asylsøkere første dag etter ankomst til Norge. Humlen er av den oppfatning at vi med dette arbeidet mister vår uavhengighet. Det er vanskelig å se logikken i at advokatene er frie når de informerer asylsøkere, men at NOAS er bundet når vi gjør det samme.
I vår kontrakt med UDI er det eksplisitt stadfestet at vi ikke skal informere om noe som er «i strid med NOAS’ vedtekter og formål». Også rolletydelighet inngår som et grunnleggende og tydelig prinsipp.

Vi vil sørge for at alle mottar informasjon på sitt eget språk ved hjelp av både film og brosjyre, samt tilbud om individuell samtale med en av våre informasjonsmedarbeidere. Medarbeiderne våre har variert bakgrunn, men mange har det til felles at de på et tidspunkt selv har kommet til Norge som asylsøkere. De vet bedre enn noen hvordan det er å komme til et nytt land og hva slags orientering man trenger.

Bakgrunnen for at vi har sett behov for å gå inn i dette arbeidet, er nettopp en del advokaters misbruk av rettshjelpsordningen i asylsaker. Dette misbruket, som vi har påpekt i en årrekke, er nå dokumentert i en evaluering som nylig er gjennomført på oppdrag fra Kommunaldepartementet.

Å sikre et tilbud om systematisk og lik informasjon til alle asylsøkere er en naturlig oppgave for NOAS. Å sikre levebrødet til de advokatene som gjennom flere år har fraskrevet seg sitt ansvar er derimot ikke en oppgave for oss. Vi har flere ganger funnet det nødvendig å kritisere mangelfull bistand fra advokater. Vi tar derfor Advokatforeningens kritikk som et signal om at vi har gjort vår jobb som vaktbikkje også overfor advokatene.

Morten Tjessem, generalsekretær Norsk Organisasjon For Asylsøkere (NOAS)