fbpx
top

Kraftig vekst i kostnadene til asylsøkere og flyktninger