fbpx
top

Konferanse: Rettssikkerhet for asylsøkere nå!

Onsdag 14. oktober inviterer vi til en heldagskonferanse om asylsøkeres rettssikkerhet på Røde Kors Konferansesenter i Oslo.

Hvilke problemer kan asylsøkere oppleve i møte med den norske asylprosessen? Hvor er det viktigst å vurdere reformer, sett fra asylsøkernes ståsted? Konferansen vil belyse sentrale utfordringer gjennom både overordnede innledninger og relevante eksempler fra praksis.

I tråd med samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er et mulig nytt klageorgan under utredning. Konferansen knytter seg delvis an til dette, men vil også ta for seg et bredere spekter av temaer som berører asylsøkeres rettssikkerhet

Arrangører: Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Amnesty International Norge, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Vergeforeningen Følgesvennen, Den norske Helsingforskomité, Batteriet – Kirkens Bymisjon og Antirasistisk Senter.

Her kan du se arrangementet på Facebook.

Gratis, ingen påmelding. Det serveres en enkel lunsj. Vel møtt!

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

 

Program

(med forbehold om endringer)

08.45 Kaffe

09.00 Velkomst ved Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

09.10 Personlig frammøte

 • Generell innledning ved advokat Karstein Egeland, tidl. nemndleder, Utlendingsnemnda
 • To eksempler fra praksis, ved Florentina Grama, rådgiver, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • Kommentarer ved Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett

10.10 Pause

10.20 Troverdighet

 • Generell innledning ved Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • Vurderingen av konvertitter ved Tor Berger Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland
 • Vurderingen av tidligere torturopplevelser ved Karl Eldar Evang, psykolog

11.20 Pause

11.30 Landinformasjon

 • Generell innledning, med eksempler fra Russland og Usbekistan, ved Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær, Den norske Helsingforskomité
 • Utfordringer i bruk av landinformasjon, med Etiopia som eksempel, ved Günter Schröder, uavhengig forsker og forfatter (Tyskland)
 • Eksempler fra praksis. Kommentarer ved Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær, Skeiv Verden
 • Utfordringer i innsamlingen av landinformasjon, og råd om bruken av slik informasjon, ved Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

12.30 Lunsj

13.00 Aldersundersøkelser

 • Generell innledning ved Noël Cameron, Professor of Human Biology, Loughborough University (Storbritannia) og Honorary Professor of Paediatrics, University of the Witwatersrand (South Africa)
 • Eksempler fra praksis ved Hilde Krogh, leder, og Maral Houshmand, Vergeforeningen Følgesvennen
 • Kommentarer ved Ellen Annexstad, tidl. styremedlem i Barnelegeforeningen

14.00 Oppspill til samtale: Hva kreves for at asylsøkere skal ha forsvarlig rettssikkerhet?

 • Brynjulf Risnes, advokat, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett, medlem av særdomstolsutvalget

14.20 Panelsamtale: Hvilke tiltak er viktigst for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet?

 • Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett
 • Jonas Myhre, Høyesterettsadvokat og tidl. nestleder i Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe
 • Sediq Zazai, afghansk flyktning
 • Paula Tolonen, spesialrådgiver, NOAS, tidl. direktør i Asylavdelingen, UDI

15.10 Spørsmål fra salen

15.30 Avslutning

 

Konferansier: Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter