fbpx
top

Konferanse: Kan et menneske være ulovlig?

Et stigende antall mennesker i Norge lever som ”papirløse”. Denne gruppen befinner seg her uten tilgang til rettigheter som sikrer et normalt liv og muligheter til å planlegge for framtiden. I Norge har det fram til nå vært liten interesse for en offentlig diskusjon om dette problemet. En rekke organisasjoner har derfor nå gått sammen om en bred kampanje som vil belyse forskjellige sider ved de papirløses situasjon, og løfte diskusjonen om hvordan det norske samfunnet bør forholde seg til dette. Kampanjen lanseres 31. august, med en heldagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo.
Se pressemelding om kampanjen her

Et stigende antall mennesker i Norge lever som ”papirløse”. Denne gruppen befinner seg her uten tilgang til rettigheter som sikrer et normalt liv og muligheter til å planlegge for framtiden. I Norge har det fram til nå vært liten interesse for en offentlig diskusjon om dette problemet. En rekke organisasjoner har derfor nå gått sammen om en bred kampanje som vil belyse forskjellige sider ved de papirløses situasjon, og løfte diskusjonen om hvordan det norske samfunnet bør forholde seg til dette. Kampanjen lanseres 31. august, med en heldagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet er gratis.

Arrangører:
Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Kirkens Bymisjon, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Antirasistisk Senter, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, Mellomkirkelig råd, Human-Etisk Forbund, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Redd Barna, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Juss-Buss, Afghan Refugee Committee, Blitz, Det iranske flyktningrådet i Norge, Flyktningnettverket til Norges Kristne Råd, Humanistisk Ungdom, Den norske Helsingforskomité og PRESS – Redd Barna Ungdom

Program

09.30 Velkomst
Petter Eide, generalsekretær Norsk Folkehjelp

 

09.40 Promoting a Rights-Based Approach to Migration – Regularisation As a Policy Tool

Michele LeVoy, Director, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

 

10.30 Pause

 

10.40 The Successful Regularization of Rejected Asylum Seekers in the Netherlands
Rian Ederveen, Coordinator, Stichting LOS

 

11.25 Sverige 2005 – från Påskupproret till flyktingamnesti: Hur blev det möjligt? Hur är det nu?

Michael Williams, stiftskonsulent i migrasjonsspørsmål i Den svenske kirken, Västerås stift; medlem av Sveriges Kristne Råds migrasjonsarbeidsgruppe; leder i Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR) 1988-2008

 

12.10 Lunsj

 

13.00 Hvem er de papirløse?

Jon Ole Martinsen, rådgiver, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 

13.25 Helsesituasjonen for papirløse

Celine Blom, konstituert daglig leder Helsesenteret for papirløse migranter, Kirkens Bymisjon og Røde Kors

 

13.45 Papirløses perspektiv

Adane A, leder, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge

 

14:00 Pause

 

14.15 Papirløses perspektiv

Pedram Z., iransk asylsøker

 

14.30 Ingen mennesker er ulovlige

Odin Lysaker, doktorgradsstipendiat, UiO

 

14.50 Paneldebatt:

Trygve G. Nordby, tidl. direktør UDI og tidl. generalsekretær Norges Røde Kors

Helge Solum Larsen, nestleder, Venstre

Advokat Cecilie Schjatvet

Bizualem B., Etiopiske asylsøkeres forening i Norge

Flere kommer.

Ordstyrer: Frilansjournalist Linn Stalsberg

 

15.50 Avsluttende bemerkninger

Sturla Stålsett, generalsekretær Kirkens Bymisjon