Knut Vollebæk

Knut Vollebæk inn i NOAS’ styre

Diplomat og KrF-politiker Knut Vollebæk er valgt til styret i NOAS. Som tidligere utenriksminister og formann i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), tar Vollebæk med seg bred og internasjonal erfaring inn i NOAS.

−Vi er veldig glade for å få Knut Vollebæk med på laget. Jeg kjenner ham som en svært dyktig diplomat og en god utenriksminister i en krevende tid. Hans engasjement og brede erfaring vil komplettere kompetansen i NOAS’ styre, sier styreleder Kai Eide.

Knut Vollebækvar statssekretær for utenriksminister Kjell Magne Bondevik i Jan P. Syses regjering 1989-1990 og senere utenriksminister i Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering 1997-2000. I sin tid som utenriksminister var han også formann i OSSE. Han har vært ambassadør til USA 2001-2007 og høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE (2007-2013).

Vollebæk har vært kommissær i Den internasjonale kommisjon for savnede personer (ICMP) siden 2013.

−Jeg har lenge vært imponert over det arbeidet NOAS gjør for flyktninger og asylsøkere i Norge og jeg ser frem til å bli en del av styret i organisasjonen, sier Knut Vollebæk.

Styret i NOAS består av:

Styreleder

Kai Eide

Styremedlemmer

Stine Renate Håheim, nestleder

Knut Vollebæk

Alf Hildrum

Christian Thommessen

Monica Tjelmeland

Brynjulf Risnæs

Kaia Tetlie

Sharmin Ahmed

Jon Ole Martinsen, ansattes representant

Elin Berstad Mortensen, vara ansattes representant