fbpx
top

Klart for ventemottak i Lierskogen

Utlendingsdirektoratet (UDI) er tilfreds med at Fylkesmannen i Buskerud har omgjort Lier kommunes vedtak av 24.01.06, og at Buskerud leir nå kan tas i bruk som ventemottak.