fbpx
top

Klagemuligheter på «MUF»-vedtak

Kurdiske og irakiske asylsøkere som mottar 1-årig oppholdstillatelse etter Utlendingsforskriftens §21,5 også kallt «MUF» (midlertidig opphold uten familiegjenforening) får ikke fri rettshjelp til å klage på vedtaket. NOAS publiserer her instruksjoner for hvordan en enkel, midlertidig klage kan leveres innen klagefristen.

Kurdiske og irakiske asylsøkere som mottar 1-årig oppholdstillatelse etter Utlendingsforskriftens §21,5 også kallt «MUF» (midlertidig opphold uten familiegjenforening) får ikke fri rettshjelp til å klage på vedtaket. NOAS publiserer her instruksjoner for hvordan en enkel, midlertidig klage kan leveres innen klagefristen.

Til asylsøkere fra Irak

Oslo, 7. juni 2000

NOAS har mottatt mange henvendelser fra asylsøkere fra Irak som ønsker å klage på UDIs vedtak om 1-årig oppholdstillatelse etter Forskriftene til Utlendingslovens § 21, femte ledd.

Det gis dessverre ikke fri advokatbistand til slike klager. NOAS har ikke kapasitet til å gjøre det.

Asylsøkere kan skrive klagen selv.

De som ønsker å klage, men som trenger mer tid for selv å skrive klagen, kan sende en foreløpig klage slik at 3 ukers fristen overholdes. Den foreløpige klagen adresseres til UDI og leveres til nærmeste politikammer.

En foreløpig klage kan se slik ut:

Navn: _______________________
Adresse: _______________________
FK: _______________________

Vedtaket påklages. Utfyllende klage kommer så snart som mulig.

Underskrift: _______________________

Det er viktig at advokaten deres forteller dere hvorfor dere har fått avslag før dere skriver utfyllende klage.

Med vennlig hilsen
for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Morten Tjessem
rådgiver