fbpx
top

Karlegging av voldtektsovergripere

Morten Tjessem, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener innvandrerbakgrunn kan være relevant, men man må gå lenger i å undersøke andre trekk ved voldtektsmenn i tillegg. Politiet i Oslo mener det kan være opplysende å informere om at det er innvandrere som står bak de fleste tilfellene av overfallsvoldtekter (i motsetning til kontaktvoldtekter, som er mest utbredt). NOAS har gang på gang forsøkt å formidle til politiet at innvandrerkategoriseringen alene er lite konstruktiv. – Men de har vel egentlig gjort det klart at det ikke ser behov for å kartlegge ytterligere, sier Tjessem.

.