fbpx
top

Justisministeren bekrefter prioritering av retur

Justisminister Anders Anundsen bekrefter at asylsøkere fra Syria og Eritrea må vente i flere måneder på asylintervju, fordi UDI er pålagt å prioritere retursaker.

Eirik Sivertsen (Ap) stilte 24 september følgende skriftlige spørsmål til justisminister Anundsen:

– Medfører det riktighet at asylsøkere blir plassert på mottak og først blir intervjuet etter flere måneder? I Utlendingsforskriften § 17-2 heter det at «Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som deltar i Dublinsamarbeidet, jf. lovens § 32 fjerde ledd, skal asylintervju foretas snarest mulig.»

2. oktober bekreftet justisminister Anundsen (FrP) at det er riktig at noen asylsøkere må vente på asylintervju i flere måneder. Anundsen bekrefter videre at dette er en følge av kapasiteten i Utlendingsdirektoratet (UDI) og prioriteringen av ulike saksgrupper i direktoratet. Anundsen svarer videre at de personene som må vente på å få fremmet sin søknad om beskyttelse gjennom asylintervjuet, er «hovedsakelig asylsaker som man antar vil bli innvilget».

Det Anundsen ikke sier noe om i sitt svar til Stortinget, er at det er han selv som har kuttet bevilgningen til UDI med 15 millioner i revidert budsjett for inneværende år og at det er han selv som har pålagt UDI å prioritere retursaker, framfor personer som har behov for beskyttelse.

Les spørsmål og svar her.

Også asylsøkere fra Sudan og Somalia må nå vente i tre måneder på asylintervju. 2. oktober ba NOAS Justisdepartementet ta nødvendige initiativ for å sikre at regjeringens prioritering av høye returtall ikke går på bekostning av forfulgte menneskers behov for trygghet og raskest mulig avklaring av sin situasjon.

Les NOAS’ brev til justisminister Anundsen her.