fbpx
top

Justisdepartementet åpner for behandling av Syria-saker

Forrige uke anmodet NOAS Justisdepartementet om snarest å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjenoppta behandlingen av asylsøknader fra Syria. Etter en berostillelse som har vart i over 14 måneder, hadde UDI i brev av 2. mai bedt om en slik instruksjon fra departementet. I dag fikk NOAS opplyst fra avdelingsdirektør Birgitte Ege i Justisdepartementet, at de «ikke motsetter seg» at behandlingen av Syria-saker gjenopptas. Denne avgjørelsen skal ha blitt oversendt UDI i brev av 14. juni, samme dag som NOAS sendte sin anmodning.

Forrige uke sendte NOAS en oppfordring til Justisdepartementet om snarest å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjenoppta behandlingen av asylsøknader fra Syria. Etter en berostillelse som har vart i over 14 måneder, hadde UDI i brev av 2. mai bedt om en slik instruksjon fra departementet. I dag fikk NOAS opplyst fra avdelingsdirektør Birgitte Ege at Justisdepartementet «ikke motsetter seg» at behandlingen av Syria-saker gjenopptas. Denne avgjørelsen skal ha blitt oversendt UDI 14. juni, samme dag som NOAS sendte sin oppfordring til Justisdepartmentet.

Meddelelsen fra Justisdepartementet innebærer at de nå åpner for at UDI kan behandle asylsøknader for personer fra Syria. Mange har ventet i over et år på at noe skulle skje i sakene deres, og den lange tiden har vært en psykisk påkjenning for mange. NOAS har blitt kontaktet av desperate syriske asylsøkere som opplever seg strandet i Norge, uten verken å få avklart sin situasjon eller å kunne være til hjelp for familie som er igjen i det voldsherjede landet.

Det kommer daglige meldinger om nye krigsforbrytelser, overgrep mot sivilbefolkningen og utstrakt bruk av tortur mot voksne og barn. Både FN-representanter og den norske utenriksministeren har kalt den stadig eskalerende volden i Syria for en borgerkrig. NOAS har forståelse for at det i en periode var behov for å avvente saksbehandlingen etter den uoversiktlige situasjonen som oppstod i Syria da opprøret startet våre 2011. Tilgangen på informasjon er nå mer enn god nok til at søknader kan behandles ut fra de reelle forholdene i Syria nå.

Les NOAS’ brev til Justisdepartementet her

Pressekontakter: Ann-Magrit Austenå, tlf. 95 92 64 48

                         André Møkkelgjerd, tlf. 91 60 11 41