fbpx
top

Justisdepartementet kutter i støtten til rettshjelp

Politisk ledelse i Justisdepartementet har bestemt å kutte all støtte til juridisk rådgivning og rettshjelp til NOAS for inneværende år. Støtten, som de siste årene vært på 300 000, har tidligere blitt overført i mai. 10. mai fikk NOAS meldingen om at Justisdepartementet kutter støtten til rettshjelpsarbeid for samtlige interesseorganisasjoner i 2012. Det ble vist til at departementet i stedet har overført mer midler til Fri rettshjelp-kontorer og advokatvaktordninger i kommuner som Oslo, Drammen og Stavanger. Problemet – for asylsøkernes del – er at Fri Rettshjelp-kontoret i Oslo gir rettshjelp etter rettshjelploven, noe som innebærer at bistand til søknad om asyl ikke er omfattet. Onsdag må Justisministeren forklare kuttet i støtten for Stortinget i spørretimen.

Torsdag 10. mai fikk NOAS beskjeden på telefon om at vi ikke ville få noe støtte fra Justisdepartementet for inneværende år. De siste årene har støtten vært på 300.000 kroner, som har pleid å komme i mai måned.

Politisk ledelse i Justisdepartementet har bestemt å kutte all støtte til juridisk rådgivning og rettshjelp for interesseorganisasjonene NOAS, PION (Prostituertes interesseorganisasjon i Norge) og OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering). Det ble vist til at Justis i stedet har overført mer midler til Fri rettshjelp-kontorer og advokatvaktordninger i kommuner som Oslo, Drammen og Stavanger. Problemet – sett fra asylsøkernes side – er at Fri Rettshjelp-kontoret i Oslo gir rettshjelp etter rettshjelploven, noe som innebærer at bistand til søknad om asyl ikke er omfattet.

Asylsakene utgjør en forvinnende liten del av sakene i advokatvaktordningen. Dessuten innebærer advokatvaktordningen kun rådgivningssamtaler. Hvis noe skal gjøres i saken, må asylsøkeren i tilfelle selv betale advokat.

Advokatordningen – den frie rettshjelpsordningen overfor asylsøkerne – evalueres nå på oppdrag av Justisdepartementet. Mange opplever lite tilfredsstillende informasjon og bistand, og en del dessverre også direkte dårlig bistand fra advokaten de får etter avslag i UDI. Det er adgang til å klage på dårlig advokatbistand, men inntrykket er at slike klager i liten grad følges opp og får sjelden betydning for sakene det gjelder.

Etter innstrammingene i asylpolitikken i 2008 – 2009 har NOAS opplevd mer enn en dobling av antall nye saker årlig. Fram til 2009 lå antall nye saker mellom 5 – 600 per år. I 2010 og 2011 har antallet nye saker ligget på mellom 1100 og 1200. I inneværende år har vi per 15. mai allerede nærmere 600 nye saker. NOAS har bare fire faste rådgiverstillinger for rettshjelp og rådgivning. Kuttet på 300.000 betyr at vi må redusere med minst en halv stilling.

Når Stoltenberg og Faremo understreker betydningen av å styrke asylinstituttet, er det underlig å velge å gjøre det ved kutte ned på den frie rettshjelpen til asylsøkerne. Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti vil ta dette opp med Justisministeren i Stortingets spørretime onsdag 23. mai